De Techniekfabriek is een van de jongste loten aan de Cambioboom en sluit naadloos aan bij de strategie en de vier kernwaarden van Circulus-Berkel: aandacht voor het milieu, sociale activering, excellente dienstverlening en bewonersparticipatie.

Cambio (onderdeel van Circulus-Berkel) zet zich, vanaf het ontstaan van het Buurtbeheerbedrijf, in voor een aantal doelen

 

  1. Werken aan de leefbaarheid van de wijken in Deventer
  2. Activering van buurtbewoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt
  3. Vergroting van bewustwording van de Deventenaren op onderwerpen als leefbaarheid, zwerfafval en activering en het betrekken van bewoners bij participatie

Voor meer informatie bezoek de pagina van De Techniekfabriek